Chilodonella huidtroebeling

Chilodonella huidtroebeling:


Chilodonella is een ovale ciliaat, die vooral bij de kieuwen te vinden is. De vorm van de ciliaat is onder een microscoop wat wisselend. Kijk je goed dan zie je het ovale ballonetje rollen zodat het uit vorm raakt en er af en toe diverse vormen kunnen ontstaan. Doordat de kieuwen van een vis als favoriete plek beschouwd word van de Chilodonella is wel te raden wat het eerste verschijnsel is wat men waar kan nemen.
De vis krijgt te maken met ademhalingsproblemen. In een verder stadium treed er ook huidvertroebeling op door extra slijmproductie. De parasiet is een goed zwemmer over een korte afstand, waarbij dan het risico op besmeting bij veel vis groot is. De infectie gebeurt door onmiddellijke overdracht. Heeft u dan op dat ogenblik een zwakke vis, dan kan de ziekte uitbreken. Ook bij vuil water en veel afval komt de parasiet voor. Neem dan daar een lage temperatuur van 20C of lager, en hek is volledig open voor massale infectie.
Symptomen van een besmetting zijn net als bij de meeste parasitaire infecties : schuren en flitsen. Misschien zelfs een sprongetjes uit het water. Het moeilijk aan lucht komen en natuurlijk het afzonderen van de rest met de vinnen geknepen.
Reactie plaatsen