Filteren van Water

waterfiltratie door een gravityfilterOver het algemeen hebben we in Nederland te weinig plek om een goede vijver  te bouwen die in evenwicht is.


Onze vijvers zijn vaak te klein in vergelijking met de bezetting die er aanwezig is. Zeker bij Koi-Vijvers is dit het geval. Er is geen sprake van evenwicht. Dat houdt automatisch in dat we zelf moeten ingrijpen om evenwicht in de vijver te creëren. Dit doen we natuurlijk door technologische ingrepen of te wel het plaatsen van een vijverfilter.

Vijverfilters heb je in diverse soorten en maten, van groot naar klein, voor kleine vijvers en hele grote waterpartijen. Maar al de filters zijn ontstaan uit 1 en dezelfde basisprincipe: Eerst filteren we mechanisch, daarna biologisch. Een laatste onderdeel van filtratie kan dan ook nog het chemische deel zijn, wat dus een 3e soort filtratie toevoegt aan het geheel. Dit is niet bij alle vijvers van toepassing.

Deze 3 soorten vallen dus onder onze eigen vlag en kunnen we zelf sturen. Wat verder ten zeerste aan te raden is, is het maken of plaatsen van planten in een vijver of het creëren van een moerasachtig gedeelte. Bij koivijvers praat je hier over een apart deel van de vijver omdat koikarpers het grandioos vinden dit aardig om te woelen en er een aardige puinzooi van te maken.

Koivijvers worden dus vaak voorzien van een plantenfilter of helofytenfilter. Na de normale filtratie passeert het water via de uitstroom deze vijverfilter, zodat water- en moerasplanten voor nazuivering zorgen. De uitloop van het moerasgedeelte kan dan via een waterval de KOI-vijver in, dit geeft een extra zuurstofverhoging. De planten zullen ook een hoeveelheid zuurstof produceren. Fosfaat en nitraat gaan sterk omlaag , wat anders blijft zitten, omdat dit voeding is voor onze planten.
Reactie plaatsen