Vitaal WATER H2O

 

regendruppel_water-vijverkoiWater de basis van al het leven


Dagelijks worden we geconfronteerd met water, de kern van het leven. We wassen, koken, drinken,zwemmen en bestaan er zelf uit voor plusminus een 70%.Water word ook gebruikt voor de aanmaak van verschillende producten, bv cement, limonades, papier enzovoort en dit zijn nog maar een aantal voorbeelden. Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde.

Feiten over water


Een mens kan ongeveer 60 dagen zonder een hap vast voedsel maar slechts minder dan 2,5 dag zonder water.Een teenager lichaam bevat ongeveer 35 liter water. Het totaal aantal kubieke meters aan water op aarde heeft een volume van 554 miljoen km3, 507 mln zeewater, 14,5 mln bodemwater, 11,3 miljoen km3 als ijskappen onder de polen en 5470 km3 in lichamen van levende wezens.
Water is een stof welke geurloos, kleurloos en vloeibaar is en opgebouwd is door een hoeveelheid moleculen uit hetzelfde type. Een watermolecule wordt aangegeven met H²O. H staat voor waterstof en O staat voor zuurstof. Een watermolecule bestaat dus uit 2 waterstofatomen en één zuurstofatoom die met elkaar geketend zijn. Zuurstofatomen zijn veel groter dan een waterstofatoom. Water zelf in een hoeveelheid bestaat dus uit een grote hoeveelheid watermoleculen.

Tegenwoordig weten we dat de kwaliteit van water mede afhankelijk is van z'n clusterstructuur. De energetische zuiverheid is onder andere terug te voeren tot de natuurlijke structuur van water. Meerdere watermoleculen (H2O) kunnen zich met elkaar verbinden tot zogenaamde waterstofbruggen, ook wel waterclusters genoemd. Water bestaat uit een combine van vrije ongebonden watermoleculen en waterstofbruggen.

Door onder andere de wijze waarop de waterstofatomen en het zuurstofatoom met elkaar zijn verbonden en de eigenschappen van het watermolecuul, kan de onderliggende verbinding waarin de waterstofbruggen zijn opgebouwd heel verschillend zijn.De energetische kwaliteit is onder andere afhankelijk van de mate waarin waterstofbruggen in water voorkomen in verhouding tot het aantal vrije moleculen, maar ook van de grootte van deze waterstofbruggen en van de structuur waarin de waterstofbruggen zijn opgebouwd.

Historisch Onderzoek H2O:Viktor-Schauberger-Water_onderzoeker

Een oud Chinees Orakel, de I-TJING noemt water ‘Het onpeilbare. Schauberger (1885-1958), een Oostenrijks wetenschapper noemde water ‘Het bloed der aarde’. Water moet leven, bewegen en zich voeden met mineralen. Jacques Benveniste (12 maart 1935 - 3 oktober 2004) een prominent Frans immunoloog, kreeg de Nobel prijs twee maal uitgereikt. Eerste keer in 1991 voor een belangrijk artikel over de werking van het geheugen van water en de tweede keer in 1998 voor zijn bevindingen dat de geheugen werking van water ook via moderne communicatie mogelijkheden zoals telefoon en internet digitaal verstuurd kon worden.

emoto-waterkristal-vijverkoiMasaru Emoto, Japanse onderzoeker.

Masaru Emoto heeft de geheugenwerking van water inzichtelijk gemaakt door in verschillende omstandigheden kristallen van water te fotograferen. Water heeft een memorie ;en wordt beïnvloedt door zijn omgeving. Dat betoogt de Japanner in zijn boek The Message From Water.

In dat boek beschrijft hij talrijke experimenten met water, waarbij het water steeds tot vijf graden onder nul bevroor, zodat hij met een microscoop de ijskristallen kon fotograferen om het effect van de experimenten vast te leggen. Kristallen zijn vaste stoffen, waarin de atomen en moleculen via ordelijke rasterstructuren met elkaar zijn verbonden. De ordening toont - op voor het blote oog zichtbare wijze - de processen op atomair niveau. Emoto ontdekte dat waterkristallen een tendens vertonen om op een ordelijke manier tot een bepaalde structuur te kristalliseren. Het resultaat van die chemische en energetische veranderingen wordt zichtbaar in bevroren water.

Water Kristallengevitaiseerd-water-kristal-vijverkoi

Kabbelent water uit bergbeekjes vormt prachtige zeshoekige kristallen, terwijl vervuild water over het algemeen helemaal geen kristallen vormt. Water uit plaatsen waar diamant werd gewonnen, laat bij kristallisatie diamantstructuren zien. Water uit de bron in Lourdes lijkt op een rozenkrans. Verschillen in mening van de onderzoekers kan hier geen rol hebben gespeeld. De foto’s werden genomen door specialisten die niet van tevoren wisten waar het water vandaan kwam. Emoto concludeert dat water als een soort vloeibare bandrecorder werkt, die de omgeving in zich opneemt en reflecteert.

Rapportages van proeven in de laatste 10 jaar bevestigen Schraubergers, Benveniste en Emoto's gelijk en steeds meer wetenschappers komen tot de ontdekking dat we eigenlijk nog weinig wisten over het wezenlijke van water. Met name de rol van water als informatiedrager. Onze wetenschap en het beeld dat we over gezond water hebben wordt tot heden bepaald door de kennis van de fysische en chemische eigenschappen van water die is verkregen met onderzoek van de materie. Echter, het wezenlijke van water komt tot uiting in de energetische kwaliteit ervan.
Het blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door conventionele zuivering volledig zijn verwijderd, voor en na de zuivering nog dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen. Deze frequenties zijn daar achter gebleven door de stoffen waar het water mee in aanraking is geweest.Chemisch is het water clean maar fysisch dus nog belast.Het is dan niet de chemische substantie die op het lichaam inwerkt als dit water gedronken wordt, maar de erin opgeslagen energetische trillingsbelasting. Dit geldt ook voor de elektro smog. Deze frequenties van trillingen hebben een belangrijke rol als het gaat om al de processen in ons lichaam.

Water Herstelstructuur vervuild water

Er zijn methoden die mogelijke schadelijke trillingen kunnen opheffen in water en water energetisch z'n levensopbouwende krachten weer teruggeven. Natuuronderzoek vormt de basis van deze methoden. Gebaseerd op ideeën van Schauberger is er een methode waarbij het water uitsluitend op speciale wijze wordt gewerveld met een spiraalvormige, naar binnen gerichte beweging ( implosie - vortex ).

Gebaseerd op het de geheugenwerking van H2O kan er ook energetisering van water plaats vinden als het wordt geleid langs energetische dragers, waarbij door overdracht via resonantie het water wordt behandeld. Van groot belang bij de keuze van de energetische drager is de kwaliteit voor gezondheid en de blijvende werking van de resonantieoverdracht.

waterkristal-mooi-en-zuiver-vijverkoiDoor moeder Natuur

De natuurlijke weg door bergbeken en aarde gesteentes die bronwater gaat voordat het in de bron ‘te voorschijn’ komt kan 'realistisch' nagebootst worden door met werveling in combinatie met overdracht door trillingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke energetische dragers (waaronder de energie van edelstenen. oesterschelpen en kristallen). Deze natuurlijke methode zorgt voor een stabiel, goed houdbaar water zonder schadelijke trillingsfrequenties en met een hoge bio-energetische waarde van ca. 33.000 Bovis.

Deze ‘natuurgetrouwe waterbehandeling kan verwezenlijkt worden in een apparaat dat centraal in het waterleidingsysteem gemonteerd kan worden. Ruim 10 jaar ervaring met deze techniek toont dat de werking van de watervitalisator blijvend is zonder onderhoud !

Meer over water vitaliseren en de mogelijkheden vind u op Vijverkoi.nl Alles over succesvol vijveren en koi. U begrijpt dat dit maar 1 van de mogelijkheden is om vitaal water toe te passen. Levenskrachtig water en het vitaliseren van water is goed voor u zelf, goed voor verbouwen van groente en fruit, goed voor dieren, kortom waarom zouden we het belangrijkste in het leven niet meer aandacht geven. Ons water.

Vitalisers zijn te koop in de Vijverkoishop.nl en voor demo kom eens naar Liekoi te Beek en Donk.
www.koimarkt.nl
Door

www.koimarkt.nl

op 01 Aug 2012

weer een mooi artikel gr sokkie

Reactie plaatsen